encyklopedia broni
PAŃSTWA (1939-1945):
» Francja
» Japonia
» Niemcy
» Polska
» Stany Zjednoczone
» Wielka Brytania
» Włochy
» Związek Radziecki
» inne kraje

RODZAJE BRONI I UZBROJENIA:
» broń strzelecka
» artyleria
» wozy bojowe
» samoloty
» okręty
» inne uzbrojenie

ARTYKUŁY I UZUPEŁNIENIA:
» teksty o II wojnie światowej
» muzea, skanseny, pomniki
» galeria zdjęć broni i uzbrojenia
» forum dyskusyjne, 1939-1945
» wiki, edycja tekstów na stronie

MENU - NAWIGACJA:
» strona główna


Moje domeny: I wojna światowa, kalendarz, katalog monet, portal prywatny, seriale telewizyjne, szkoła w Korczynie, web 2.0.
Porada: Przy wyższych rozdzielczościach ekranu zastosuj skrót klawiszowy "Ctrl" + "+" (Ctrl i plus) aby powiększyć wyświetlaną stronę. "Ctrl" + "-" (Ctrl i minus) pomniejsza. Aby przywrócić domyślne parametry wyświetlania zastosuj skrót "Ctrl" + "0" (Ctrl i zero).


stat.4u.pl
Ikona

TUSTIRA DARIUSZ, STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. BRYGADY PANCERNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

 

II wojna światowa 1939-1945, teksty, artykuły i uzupełnienia

Dariusz Tustira: Struktura organizacyjna 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

1. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte.
Sformowana w obozie biełoomuckim pod Sielcami na podstawie rozkazu dowódcy 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nr 1 z dnia 19. sierpnia 1943 roku, według etatów 010/270-010/277-010/375 z pewnymi zmianami, jako związek taktyczny 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca 1944 roku wchodziła w skład 1. Armii WP. We wrześniu 1944 roku na postawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 19, została przeformowana według etatów 010/500-010/506. 24. lutego 1945 roku otrzymała miano „Warszawskiej”. 14. września 1945 roku została przeformowana na etat pokojowy nr 248/org.

Skład w okresie sierpień 1943 roku - styczeń 1944 roku:

dowództwo (według etatu 010/270) (posiadające etatowo m. in. 1 czołgi T-34/76 model 1943 d-cy brygady, jednak w tym czasie nie występował);

sztab,

kompania sztabowa (według etatu 010/275) w składzie:

dowództwo

pluton łączności,

pluton rozpoznania,

pluton saperów,

pluton regulacji ruchu,

pluton zaopatrzenia;

1. Pułk Czołgów (według etatu 010/414) w składzie:

dowództwo (posiadające m. in. 2 czołgi T-34/76 model 1943),

sztab,

kwatermistrzostwo,

sekcja polityczno-wychowawcza,

sekcja techniczna,

kompania dowodzenia składająca się z:

plutonu łączności (posiadający m. in. sekcję z 3-ma samochodami pancernymi BA-64),

plutonu regulacji ruchu,

plutonu zaopatrzenia;

1. kompania czołgów średnich składająca się z:

czołgu dowódcy kompanii (T-34/76 model 1943),

1. plutonu czołgów liczącego

3 czołgi średnie T-34/76 model 1943;

2. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton

3. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton

2. kompania czołgów średnich o strukturze jak 1. kompania;

3. kompania czołgów średnich o strukturze jak 1. kompania;

4. kompania czołgów lekkich składająca się z:

czołgu dowódcy kompanii (T-70 model 1943),

1. plutonu czołgów liczącego

3 czołgi lekkie T-70 model 1943;

2. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton

kompania fizylierów składająca się z:

1. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

2. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

3. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

kompania rusznic przeciwpancernych składająca się  z:

1. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) posiadającego

4 rusznice przeciwpancerne;

2. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

3. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

pluton sanitarny,

drużyna gospodarcza,

punkt pomocy technicznej;

etatowy stan pułku: 112 oficerów, 241 podoficerów i 219 szeregowych;

posiadał na wyposażeniu: 32 czołgów T-34/76 model 1943, 7 czołgów T-70 model 1943, 3 samochody pancerne BA-64, 4 motocykle, 74 samochodów różnych typów, 145 pistoletów maszynowych, 2 ręczne karabiny maszynowe, 18 rusznic przeciwpancernych i 2 radiostacje;

2. Pułk Czołgów (według etatu 010/414)

dowództwo (posiadające m. in. 2 czołgi T-34/76 model 1943 zmodernizowany),

sztab,

kwatermistrzostwo,

sekcja polityczno-wychowawcza,

sekcja techniczna,

kompania dowodzenia składająca się z:

plutonu łączności (posiadający m. in. sekcję z 2-ma samochodami pancernymi BA-64),

plutonu regulacji ruchu,

plutonu zaopatrzenia;

1. kompania czołgów średnich każda składająca się z:

czołgu dowódcy kompanii (T-34/76 model 1943 zmodernizowany),

1. plutonu czołgów liczącego

3 czołgi średnie T-34/76 model 1943 zmodernizowany;

2. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton

3. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton

2. kompania czołgów średnich o strukturze jak 1. kompania,

3. kompania czołgów średnich o strukturze jak 1. kompania,

4. kompania czołgów lekkich składająca się z:

czołgu dowódcy kompanii (T-70 model 1943),

1. plutonu czołgów liczącego

3 czołgi lekkie T-70 model 1943;

2. plutonu czołgów liczącego

4 czołgi lekkie T-70 model 1943;

kompania fizylierów składająca się z:

1. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

2. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

3. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

kompania rusznic przeciwpancernych składająca się  z:

1. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) posiadającego

6 rusznic przeciwpancernych;

2. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

3. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

pluton sanitarny,

drużyna gospodarcza,

punkt pomocy technicznej ;

batalion piechoty zmotoryzowanej (według etatu 010/273)

dowództwo,

kompania dowodzenia składająca się z:

plutonu łączności,

plutonu saperów,

plutonu zaopatrzenia;

1. kompania piechoty zmotoryzowanej składająca się z:

1. plutonu piechoty (zmotoryzowanej),

2. plutonu piechoty (zmotoryzowanej),

3. plutonu piechoty (zmotoryzowanej),

plutonu ckm (zmotoryzowanego) posiadającego

 2 ckm-y Maxim obr.1910;

2. kompania piechoty zmotoryzowanej o strukturze jak 1. kompania;

kompanii desantu czołgowego składająca się z:

1. plutonu desantu czołgowego,

2. plutonu desantu czołgowego,

3. plutonu desantu czołgowego;

kompania ciężkich karabinów maszynowych składająca się z:

1. plutonu ckm-ów (zmotoryzowanych) posiadającego

4 ckm-y Maxim obr. 1910;

2. plutonu ckm-ów (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

3. plutonu ckm-ów (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

kompania rusznic przeciwpancernych składająca się z:

1. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) posiadającego

6 rusznic przeciwpancernych;

2. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

3. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

kompania moździerzy składająca się z:

1. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) posiadającego

3 moździerze batalionowe kal. 82mm;

2. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) o składzie jak 1. pluton

kompania przeciwpancerna składająca się z:

1. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) posiadającego

2 armaty przeciwpancerne kal. 45mm obr. 1942;

2. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) o składzie jak 1. pluton

pluton sanitarny,

drużyna gospodarcza.


Skład w okresie styczeń - 4.marca 1944 roku (tylko zmiany):

dowództwo - jak w poprzednim okresie, czołg d-cy (T-34/76 model 1943 zmodernizowany) został

dostarczony w I. kw. 1944 roku

sztab - jak w poprzednim okresie,

kompania sztabowa - jak w poprzednim okresie,

1. Pułk Czołgów (według etatu 010/414) w składzie:

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kwatermistrzostwo- jak w poprzednim okresie,

sekcja polityczno-wychowawcza - jak w poprzednim okresie,

sekcja techniczna - jak w poprzednim okresie;

kompania dowodzenia - jak w poprzednim okresie,

1. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

2. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie (w I. kwartale 1944 roku otrzymała 2

czołgi T-34/76 model 1943 zmodernizowany jako uzupełnienie strat z pod Lenino),

3. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie (w I. kwartale 1944 roku otrzymała 5

czołgów T-34/76 model 1943 zmodernizowany jako uzupełnienie strat z pod Lenino),

4. kompania czołgów lekkich - jak w poprzednim okresie,

kompania fizylierów - jak w poprzednim okresie,

kompania rusznic przeciwpancernych - jak w poprzednim okresie,

pluton sanitarny - jak w poprzednim okresie,

drużyna gospodarcza - jak w poprzednim okresie,

punkt pomocy technicznej - jak w poprzednim okresie;

2. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

batalion piechoty zmotoryzowanej - jak w poprzednim okresie.


Skład w okresie 4.-14. marca 1944 roku (tylko zmiany):

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kompania sztabowa - jak w poprzednim okresie,

1. Pułk Czołgów (według etatu 010/414) w składzie:

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kwatermistrzostwo - jak w poprzednim okresie,

sekcja polityczno-wychowawcza - jak w poprzednim okresie,

sekcja techniczna - jak w poprzednim okresie;

kompania dowodzenia w składzie:

pluton rozpoznawczy liczący

3 czołgi T-34/76 model 1943 zmodernizowany

pluton łączności - jak w poprzednim okresie,

pluton regulacji ruchu - jak w poprzednim okresie,

pluton zaopatrzenia - jak w poprzednim okresie;

1. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

2. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

3. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

4. kompania czołgów lekkich - jak w poprzednim okresie,

kompania fizylierów - jak w poprzednim okresie,

kompania rusznic przeciwpancernych - jak w poprzednim okresie,

pluton sanitarny - jak w poprzednim okresie,

drużyna gospodarcza - jak w poprzednim okresie,

punkt pomocy technicznej - jak w poprzednim okresie;

2. Pułk Czołgów (według etatu 010/414)

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kwatermistrzostwo - jak w poprzednim okresie,

sekcja polityczno-wychowawcza - jak w poprzednim okresie,

sekcja techniczna - jak w poprzednim okresie;

kompania dowodzenia w składzie:

pluton rozpoznawczy liczący

3 czołgi T-34/76 model 1943 zmodernizowany

pluton łączności - jak w poprzednim okresie,

pluton regulacji ruchu - jak w poprzednim okresie,

pluton zaopatrzenia - jak w poprzednim okresie;

1. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

2. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

3. kompania czołgów średnich - jak w poprzednim okresie,

4. kompania czołgów lekkich - jak w poprzednim okresie,

kompania fizylierów - jak w poprzednim okresie,

kompania rusznic przeciwpancernych - jak w poprzednim okresie,

pluton sanitarny - jak w poprzednim okresie,

drużyna gospodarcza - jak w poprzednim okresie,

punkt pomocy technicznej - jak w poprzednim okresie;

batalion piechoty zmotoryzowanej - jak w poprzednim okresie.

kompania przeciwlotniczych wkm-ów (według etatu 010/451) w składzie:

1 pluton wkm-ów liczący

3 wkm-y DSzK obr. 1938 zainstalowane na samochodach Chevrolet G-7107

2. pluton wkm-ów o strukturze jak 1. pluton,

3. pluton wkm-ów o strukturze jak 1. pluton.


Skład w okresie 15. marca - 18. kwietnia 1944 roku (tylko zmiany):

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kompania sztabowa - jak w poprzednim okresie,

1. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

2. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

dywizjon artylerii samobieżnej w składzie:

1. bateria dział samobieżnych składająca się z:

1. plutonu ogniowego posiadającego

2 działa samobieżne SU-85,

2. plutonu ogniowego o składzie jak 1. pluton

2. bateria dział samobieżnych o strukturze jak 1. bateria,

3. bateria dział samobieżnych o strukturze jak 1. bateria;

batalion piechoty zmotoryzowanej - jak w poprzednim okresie,

kompania przeciwlotniczych wkm-ów - jak w poprzednim okresie.


Skład w okresie 18. kwietnia - 7. lipca 1944 roku (tylko zmiany):

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kompania sztabowa - jak w poprzednim okresie,

1. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

2. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

13. Pułk Artylerii Samobieżnej (według etatu 010/462) w składzie:

dowództwo (posiadające m. in. jedno działo samobieżne SU-85),

sztab,

pluton dowodzenia,

1. bateria dział samobieżnych składająca się z:

działa samobieżnego d-cy baterii (SU-85),

1. plutonu ogniowego posiadającego

            2 działa samobieżne SU-85;

2. plutonu ogniowego o składzie jak 1. pluton

2. baterii dział samobieżnych o strukturze jak 1. bateria,

3. baterii dział samobieżnych o strukturze jak 1. bateria,

4. baterii dział samobieżnych o strukturze jak 1. bateria,

kompania fizylierów składająca się z:

1. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych) ,

2. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

pluton saperów,

pluton transportowy,

pluton zaopatrzenia,

pluton remontowy,

pluton sanitarny,

drużyna gospodarcza;

batalion piechoty zmotoryzowanej - jak w poprzednim okresie,

kompania przeciwlotniczych wkm-ów - jak w poprzednim okresie.


Skład w okresie 7. lipca - 12. sierpnia 1944 roku (tylko zmiany):

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kompania sztabowa - jak w poprzednim okresie,

1. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

2. Pułk Czołgów - jak w poprzednim okresie,

13. Pułk Artylerii Samobieżnej - jak w poprzednim okresie,

batalion piechoty zmotoryzowanej - jak w poprzednim okresie,

kompania przeciwlotniczych wkm-ów - jak w poprzednim okresie.

kompania technicznego zaopatrzenia (według etatu 010/428) - brak danych odnośnie składu.


Skład w okresie 12. sierpnia - 7. września 1944 roku (tylko zmiany):

dowództwo - jak w poprzednim okresie,

sztab - jak w poprzednim okresie,

kompania sztabowa - jak w poprzednim okresie,

1. Pułk Czołgów (według etatu 010/414) w składzie:

faktyczny stan pułku (na dzień 15.VIII.1944): 515 żołnierzy;

posiadał na wyposażeniu: 35 czołgów T-34/76 model 1943 i model 1943 zmodernizowany, 7 czołgów T-70 model 1943, 3 samochody pancerne BA-64, 192 karabiny, 156 pistoletów maszynowych, 2 ręczne karabiny maszynowe, 12 rusznic przeciwpancernych;

2. Pułk Czołgów (według etatu 010/414)

faktyczny stan pułku (na dzień 15.VIII.1944): 585 żołnierzy;

posiadał na wyposażeniu: 35 czołgów T-34/76 model 1943 zmodernizowany, 8 czołgów T-70 model 1943, 2 samochody pancerne BA-64, 169 karabinów, 133 pistolety maszynowe, 2 ręczne karabiny maszynowe, 17 rusznic przeciwpancernych;

batalion piechoty zmotoryzowanej - jak w poprzednim okresie.

faktyczny stan batalionu (na dzień 15.VIII.1944): 733 żołnierzy;

posiadał na wyposażeniu: 266 karabinów, 248 pistoletów maszynowych, 35 ręcznych karabinów maszynowych, 15 ciężkich karabinów maszynowych, 18 rusznic przeciwpancernych, 6 moździerzy batalionowych kal. 82mm, 4 działa przeciwpancerne kal. 45mm;

kompania przeciwlotniczych wkm-ów - jak w poprzednim okresie,

kompania technicznego zaopatrzenia - jak w poprzednim okresie,

etatowy stan brygady: 340 oficerów, 799 podoficerów i 1049 szeregowych;

posiadała na wyposażeniu: 86 czołgów, 5 samochodów pancernych, 17 motocykli, 209 samochodów różnych typów i 3 ciągniki pancerne.


Skład w okresie 7. września 1944 roku - 14. września 1945 roku (według etatu 010/500-010/501):

dowództwo (posiadające m. in. 2 czołgi T-34/85 i pozaetatowy T-70),

sztab,

kompania dowodzenia (według etatu 010/501) w składzie:

pluton rozpoznania posiadający

3 samochody pancerne BA-64,

pluton ochrony sztabu,

pluton saperów,

pluton łączności,

pluton gospodarczy;

1. batalion czołgów (według etatu 010/500) w składzie:

dowództwo (posiadające m. in. 1 czołg T-34/85),

pluton dowodzenia,

1. kompania czołgów składająca się z:

czołgu dowódcy kompanii (T-34/85),

1. plutonu czołgów posiadający

3 czołgi średnie T-34/76 i T-34/85,

2. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton,

3. plutonu czołgów o składzie jak 1. pluton,

2. kompania czołgów o strukturze jak 1. kompania;

etatowy stan batalionu:175 ludzi;

posiadał na wyposażeniu: 21 czołgów T-34 (w wersjach: T-34/76 model 1943, T-34/76 model 1943 zmodernizowany oraz T-34/85 model 1944), 1 motocykl, 13 samochodów różnych typów, 3 samochody specjalne;

2. batalion czołgów - o strukturze jak 1. batalion,

3. batalion czołgów - o strukturze jak 1. batalion,

batalion fizylierów (według etatu 010/502) w składzie:

dowództwo,

1. kompania fizylierów składająca się z:

1. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych),

2. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych),

3. plutonu fizylierów (zmotoryzowanych);

2. kompania fizylierów - o strukturze jak 1. kompania,

kompanii desantu czołgowego składająca się z:

1. plutonu desantu czołgowego,

2. plutonu desantu czołgowego,

3. plutonu desantu czołgowego;

kompania moździerzy składająca się z:

1. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) posiadającego

3 moździerze batalionowe kal. 82mm;

2. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) o składzie jak 1. pluton

kompania rusznic przeciwpancernych składająca się z:

1. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) posiadającego

6 rusznic przeciwpancernych;

2. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

3. plutonu rusznic przeciwpancernych (zmotoryzowanych) o składzie jak 1. pluton;

kompania przeciwpancerna składająca się z:

1. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) posiadającego

2 armaty przeciwpancerne kal. 45mm obr. 1942;

2. plutonu ogniowego (zmotoryzowanego) o składzie jak 1. pluton;

kompania przeciwlotniczych wkm-ów - jak w poprzednim okresie,

kompania technicznego zaopatrzenia (według etatu 010/505) składała się z:

plutonu remontu maszyn bojowych i samochodów,

plutonu dowozu materiałów pędnych i smarów,

plutonu dowozu amunicji,

plutonu robót specjalnych;

pluton sanitarny (według etatu 010/506),

etatowy stan brygady: 253 oficerów, 502 podoficerów i 591 szeregowych;

posiadała na wyposażeniu: 65 czołgów T-34 (w wersjach: T-34/76 model 1943, T-34/76 model 1943 zmodernizowany oraz T-34/85 model 1944), 3 samochody pancerne BA-64, 13 motocykli, 166 samochodów różnych typów, 26 karabinów maszynowych, 9 wkm kal.12,7mm (DSzK obr. 1938), 18 rusznic przeciwpancernych, 6 moździerzy batalionowych kal. 82mm, 4 działa przeciwpancerne kal. 45mm i 14 radiostacji.

Faktyczny stan wozów bojowych w 1. Brygadzie Pancernej

19.VIII.43 13.X.43 15.III.44 18.IV.44 VIII.44 X.44 7.III.45 12.III.45 IV.45 VII.45
T-70 15 15 15 15 15 1 1 1 - -
T-34/76 66 59 72 72 54 50 6 6 4 13
T-34/85 - - - - - 15 4 29 9 16
M4(76/W) - - - - - - - - ? ?
SU-85 - - 12 - - - - - - -
BA-64 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2

Dariusz Tustira

Edycja

Tustira Dariusz - opracowanie własne

Przypisy


- edycja -


Ten tekst możesz edytować (o ile nie jest plikiem konfiguracyjnym lub należącym tylko do jednego autora) w systemie Wiki pod adresem Tustira Dariusz, Struktura organizacyjna 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. By móc edytować teksty w Encyklopedii Broni musisz mieć konto w DokuWiki - jest ono niezależne od konta na forum dyskusyjnym Encyklopedii.


GALERIA MINIATUR
T-34-76, czołg średni 1.

T-34-76, czołg średni


Gdańsk, Westerplatte. Lipiec 2006.
Copyright Prajzner, Jerzy
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (1) -


FORUM DYSKUSYJNE
Uzbrojenie z II w.ś.

dział broń strzelecka
dział artyleria
dział wozy bojowe
dział samoloty
dział okręty
dział inne uzbrojenie

Siły zbrojne i działania

dział Polska
dział Francja
dział Japonia
dział Niemcy
dział Stany Zjednoczone
dział Wielka Brytania
dział Włochy
dział Związek Radziecki
dział inne kraje

Ślady II wojny światowej

muzea, ekspozycje
bunkry, pola bitew
cmentarze wojenne
pomniki
film, literatura, multimedia
ciekawe w Internecie

I wszystkie inne

współczesne armie
szukam-oddam
kategoria otwarta
kosz

Strona i forum
propozycje zmian
błędy i poprawki

© 1998-2018, Jurek
Strona może używać informacji przechowywanych w pikach cookies w celach identyfikacji sesji użytkownika, analizy statystycznej oraz przechowywania informacji o logowaniu i korzystaniu z zastrzeżonych zasobów. Pliki cookies mogą stosować zewnętrzne systemy rekamowe zamieszczone na stronie. Rodzaj informacji przechowywanych w tych plikach możliwy jest do analizy przez ich podgląd w przeglądarce internetowej. Jeżeli zasady funkcjonowania pików tego typu może narazić Twoją prywatność możesz wyłączyć zapisywanie tych plików na dysku w ustawieniach przeglądarki, użyć dodatkowych programów i skryptów blokujących te pliki lub zrezygnować z korzystania z tego serwisu. Sposób podglądu, edycji i usuwania cookies zależny jest od rodzaju przeglądarki - zapoznaj się z funkcjonowaniem tych opcji lub poproś o pomoc twórcę programu.