encyklopedia broni

7,62 mm wz. 1928 DP, DPM, RP-46

typ, wersja -
kaliber -
nabój -
długość broni -
długość lufy -
masa -
prędkość pocisku -
szybkostrzelność -
donośność -
ogień skuteczny -
zasilanie -
liczba naboi -
inne brak

PAŃSTWA (1939-1945):
» Czechosłowacja
» Francja
» Japonia
» Niemcy
» Polska
» Stany Zjednoczone
» Wielka Brytania
» Włochy
» Związek Radziecki
» 1. broń strzelecka (Związek Radziecki)
» 2. artyleria (Związek Radziecki)
» 3. wozy bojowe (Związek Radziecki)
» 4. samoloty (Związek Radziecki)
» 5. okręty (Związek Radziecki)
» 6. inne uzbrojenie (Związek Radziecki)
» inne kraje

RODZAJE BRONI I UZBROJENIA:
» broń strzelecka
» Albania, broń strzelecka
» Argentyna, broń strzelecka
» Australia, broń strzelecka
» Austria, broń strzelecka
» Belgia, broń strzelecka
» Brazylia, broń strzelecka
» Bułgaria, broń strzelecka
» Chile, broń strzelecka
» Czechosłowacja, broń strzelecka
» Dania, broń strzelecka
» Finlandia, broń strzelecka
» Francja, broń strzelecka
» Grecja, broń strzelecka
» Hiszpania, broń strzelecka
» Holandia, broń strzelecka
» Japonia, broń strzelecka
» Jugosławia, broń strzelecka
» Kanada, broń strzelecka
» Niemcy, broń strzelecka
» Norwegia, broń strzelecka
» Polska, broń strzelecka
» Rumunia, broń strzelecka
» Stany Zjednoczone, broń strzelecka
» Syjam, broń strzelecka
» Szwajcaria, broń strzelecka
» Szwecja, broń strzelecka
» Turcja, broń strzelecka
» Węgry, broń strzelecka
» Wielka Brytania, broń strzelecka
» Włochy, broń strzelecka
» Związek Radziecki, broń strzelecka
» artyleria
» wozy bojowe
» samoloty
» okręty
» inne uzbrojenie

ARTYKUŁY I UZUPEŁNIENIA:
» teksty o II wojnie światowej
» muzea, skanseny, pomniki
» galeria zdjęć broni i uzbrojenia

MENU - NAWIGACJA:
» strona główna


Strony: I wojna światowa, kalendarz, katalog monet, portal prywatny, seriale telewizyjne, web 2.0.
Porada: Przy wyższych rozdzielczościach ekranu zastosuj skrót klawiszowy "Ctrl" + "+" (Ctrl i plus) aby powiększyć wyświetlaną stronę. "Ctrl" + "-" (Ctrl i minus) pomniejsza. Aby przywrócić domyślne parametry wyświetlania zastosuj skrót "Ctrl" + "0" (Ctrl i zero).

Związek Radziecki (ZSRR)

7,62 mm wz. 1928 DP, DPM, RP-46

ręczny karabin maszynowy

II wojna światowa 1939-1945, → broń strzelecka, Związek Radziecki (ZSRR)
7,62 mm wz. 1928 DP, ręczny karabin maszynowy

7,62 mm wz. 1928 DP, ręczny karabin maszynowy


Muzeum Wojska Polskiego.
Copyright Siudalski, Stefan Jerzy
- zobacz i komentuj w galerii -

« wstecz

7,62 mm wz. 1928 DP, DPM, RP-46

Ręczny karabin maszynowy. 1)

  1. Siudalski, Stefan Jerzy - zdjęcia.

Edycja

Przypisy

FIXME
7,62 mm wz.1928 DP (Diegtiariow piechotnyj) : ręczny karabin maszynowy.
DT (Diegtiariow tankowoj) : karabin czołgowy.
DA (Diegtiariow awiacjonnyj) : karabin lotniczy.
DA-2 : karabin lotniczy, podwójnie sprężony.
7,62 mm DPM (Diegtiariow piechotnyj modernizowannyj) : ręczny karabin maszynowy.
DTM (Diegtiariow tankowoj modernizowannyj) : czołgowy karabin maszynowy.
7,62 mm RP-46 (rucznoj puliemiot) : ręczny karabin maszynowy.

7,62 mm wz.1928 DP.
[Torecki Stanisław: Broń i amunicja strzelecka ludowego Wojska Polskiego. Warszawa 1985. s.201-202:]
7,62 mm ręczny karabin maszynowy wz. 1928 (DP).
Ręczny karabin maszynowy wz.1928, opracowany został w Związku Radzieckim w latach 20-tych przez W.A. Diegtiariewa. Był jedynym wzorem w tej klasie broni, jakim dysponowała piechota ludowego Wojska Polskiego od 1943 do końca wojny. Występował on w uzbrojeniu Wojska Polskiego jeszcze przez szereg lat powojennych. Była to broń samoczynna, strzelająca typową amunicją karabinową. Zasilanie rkm-u odbywało się z szybkowymiennego magazynka o stosunkowo dużej pojemności i dość oryginalnej konstrukcji.
Charakterystyki balistyczne i inne właściwości bojowe rkm-u w pełni satysfakcjonowały wymagania pola walki okresu międzywojennego i II wojny światowej dla tego rodzaju broni. Konstrukcja Diegtiariewa należała przy tym do najbardziej udanych w skali światowej, zarówno pod względem prostoty rozwiązań i pewności działania jak i skuteczności ogniowej i manewrowości.
Ze względu na charakterystyki masowo-geometryczne i właściwości bojowe, rkm DP stanowił integralną część uzbrojenia strzeleckiego drużyny piechoty, wspierając je skutecznie zarówno w natarciu jak i w obronie. Była to broń zespołowa, obsługiwana przez celowniczego, prowadzącego strzelanie i amunicyjnego, wykonującego czynności pomocnicze. Skrótowe oznaczenie rkm-u DP wywodziło się od jego radzieckiej nazwy Diegtiariewa piechotnyj.
Automatyczne działanie mechanizmów przeładowania rkm-u oparte jest na odprowadzeniu gazów prochowych przez boczny otwór w ściance lufy. Mechanizm spustowy umożliwiał strzelanie tylko ogniem ciągłym (seriami).
Masa 8,4 kg, długość 1270 mm, długość lufy 605 mm, pojemność magazynka 47, szybkostrzelność teoretyczna 600 strz./min., szybkostrzelność praktyczna 80 strz./min., prędkość początkowa pocisku 840 m/s, energia początkowa pocisku 3,38 J/kg.

[Torecki Stanisław: 1000 słów o broni i balistyce. Warszawa 1982 s.68:]
DP - ręczny karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, konstrukcji W. Diegtiariowa, wprowadzony do uzbrojenia Armii Radzieckiej w okresie międzywojennym. Używany był przez Wojsko Polskie w okresie II wojny światowej i w okresie powojennym. Bardzo udana konstrukcja, stanowiąca również do opracowania szeregu innych wzorów broni: karabin czołgowy DT, lotniczy DA, przeciwlotniczy DSzK i inne. Działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w ściance lufy. Ryglowanie przez rozchylanie dwu symetrycznych rygli w płaszczyźnie poziomej. Masa 8,4 kg, prędkość początkowa pocisku 840 m/s, pojemność magazynka (dyskowego) umieszczonego u góry) 47 naboi.

[Żołnierz Polski - Broń ludowego WP (1943-1945): Ręczny karabin maszynowy:]
Ręczny karabin maszynowy.
Ręczny karabin maszynowy (RKM) systemu Diegtiariewa, kal. - 7,62 mm, gwintowany, chłodzony powietrzem, z charakterystycznym magazynkiem - dyskiem był na wyposażeniu wszystkich pododdziałów piechoty, stanowiąc podstawową broń maszynową drużyny strzeleckiej. Obsługa - 2 ludzi: celowniczy i amunicyjny.
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: szybkość początkowa kuli - 840 m/sek., szybkostrzelność teoretyczna - 600 strzałów na min., praktyczna - 80 strzałów na min., skuteczny ogień - do 800 m (do celów powietrznych 500 m), ciężar - bez magazynka - 8,5 kg, waga magazynka z nabojami - 2,85 kg, długość 1266 mm.

[Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa 1975:]
Kaliber 7,62 mm, ciężar broni z magazynkiem bez naboi 8,4 kg, długość broni 1266 mm, liczba naboi w magazynku 47, prędkość początkowa pocisku 840 m/s, szybkostrzelność teoretyczna 600 strz./min. Uwagi o działaniu broni: odprowadzenie części gazów z przewodu lufy; magazynek; ogień tylko ciągły.

[Gazety Wojenne. Nr 51. s.1011:]
Ręczny karabin maszynowy wz. 1928 DP, konstrukcji Diegtiarewa. Typowy rkm drużyny piechoty, jego warianty były montowane również na wozach bojowych i samolotach.
Kaliber 7,62 mm, ciężar 8,4 kg, długość 1266 mm, pojemność magazynka 47 naboi, szybkostrzelność praktyczna 80 strzałów/min., szybkość początkowa pocisku 840 m/s.

7,62 mm DPM.
[Torecki Stanisław: Broń i amunicja strzelecka ludowego Wojska Polskiego. Warszawa 1985. s.208:]
Na podstawie bogatych doświadczeń eksploatacyjnych podczas II wojny światowej rkm Diegtiariewa wz.1928 został częściowo zmieniony. Nowa jego wersja, która pojawiła się w końcowej fazie wojny, otrzymała radzieckie oznaczenie DPM (Diegtiariewa piechotnyj modiernirizowannyj). Wprowadzone zmiany modernizacyjne nie dotyczyły amunicji oraz nie zmieniały w istotny sposób ani zasady działania, ani podstawowych właściwości bojowych broni. Były to właściwie drobne usprawnienia, zwiększające przede wszystkim żywotność niektórych części oraz dogodność obsługi, a częściowo tylko poprawiając celność rkm-u.

[Torecki Stanisław: 1000 słów o broni i balistyce. Warszawa 1982 s.68-69:]
DMP - ręczny karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, konstrukcji radzieckiej, używany również przez Wojsko Polskie w okresie powojennym. Jest zmodernizowaną wersją rkm-u DP, polegająca głównie na przeniesieniu do tyłu sprężyny powrotnej, zastąpieniu bezpiecznika automatycznego nastawnym, wzmocnieniu części, wprowadzeniu chwytu pistoletowego i zmianie kształtu kolby. W podobny sposób zmieniona konstrukcja czołgowego karabinu maszynowego DT otrzymała nazwę DTM. Podstawowe dane taktyczno-techniczne - jak rkm DP.

7,62 mm DT.
[Torecki Stanisław: Broń i amunicja strzelecka ludowego Wojska Polskiego. Warszawa 1985. s. 210-211:]
Czołgowe wersje ręcznego karabinu maszynowego Diegtiariewa powstały w Związku Radzieckim w wyniku odpowiedniej adaptacji rkm-u piechoty wz.1928. Zachowany został przy tym podstawowy układ konstrukcyjny broni, a wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim umożliwienie zainstalowania i użycia rkm-u w czołgach oraz w innych pojazdach opancerzonych. Rkm DT opracowany został wkrótce po rkm-ie DP i był na nim wzorowany. Otrzymał on oznaczenie DT (Diegtiariewa tankowyj). Od pierwowzoru podstawowego (DP) odróżniał się głównie budową elementów zewnętrznych, związanych z odmiennymi warunkami użycia. Lufa karabinu czołgowego DT nie miała tłumika płomieni i osłony zewnętrznej. Kolba została zastąpiona wysuwaną kolbą metalową, składającą się z dwóch płaskowników oraz stopki z poduszką. Do tylca przymocowany był chwyt pistoletowy. Do umocowania broni w pojazdach zastosowano jarzmo kuliste, umożliwiające naprowadzenie karabinu na cel przez jego obrót w ograniczonym przedziale kątowym (20o-30o w pionie i ą30o w poziomie.
Do zasilania broni zastosowano magazynek o pojemności powiększonej do 63 nabojów z trójwarstwowym ich ułożeniu. Do okna wylotowego w komorze zamkowej dołączany był worek wychwytujący wyrzucane łuski.
Wymontowany z pojazdu karabin DT mógł być używany podobnie jak rkm piechoty. W tym celu dołączono do broni przewożony oddzielnie dwójnóg. Budowa i działanie podstawowych mechanizmów broni pozostały takie same, jak w rkm-ie DP.

7,62 mm DTM.
[Torecki Stanisław: Broń i amunicja strzelecka ludowego Wojska Polskiego. Warszawa 1985. s.211:]
Pod koniec wojny czołgowy karabin DT został częściowo zmodernizowany. Nowa jego wersja oznaczona została DTM (Diegtiariewa tankowyj modiernizirowannyj). Wprowadzone zmiany modernizacyjne polegały głównie na umieszczeniu sprężyny powrotno uderzeniowej z tyłu suwadła i wzmocnieniu niektórych części broni, podobnie jak w rkm-ie DPM.

7,62 mm RP-46.
[Torecki Stanisław: 1000 słów o broni i balistyce. Warszawa 1982 s.218:]
RP-46 - ręczny karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, konstrukcji radzieckiej. Opracowany został w końcu II wojny światowej jako modernizacja rkm-u DP, polegająca głównie na wprowadzeniu mechanizmu zasilania taśmowego, w miejsce dyskowego magazynka. Masa karabinu 10 kg, długość 1170 mm, pojemność taśmy 250 nabojów, szybkostrzelność teoretyczna 600, praktyczna 150 strzałów/min.

"Anusiewicz Marian, Czarnogórski Czesław: Ludowe Wojsko Polskie. Historia i dzień dzisiejszy. Warszawa 1973.", "Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa 1975.", "Gazety Wojenne.", "Maksymowicz Roman: Ręczny karabin maszynowy DP. Warszawa 1971. TBiU 11.", "Torecki Stanisław: 1000 słów o broni i balistyce. Warszawa 1982.", "Torecki Stanisław: Broń i amunicja strzelecka ludowego Wojska Polskiego. Warszawa 1985.", "Żołnierz Polski - Broń ludowego WP (1943-1945): Ręczny karabin maszynowy.",

1)
Przypis.
GALERIA MINIATUR
7,62 mm wz. 1928 DP, ręczny karabin maszynowy 1.

7,62 mm wz. 1928 DP, ręczny karabin maszynowy


Muzeum Wojska Polskiego.
Copyright Siudalski, Stefan Jerzy
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (1) -
7,62 mm wz. 1928 DP, ręczny karabin maszynowy 2.

7,62 mm wz. 1928 DP, ręczny karabin maszynowy


Komora zamkowa. Muzeum Wojska Polskiego.
Copyright Siudalski, Stefan Jerzy
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (2) -
7,62 mm DTM, czołgowy ręczny karabin maszynowy 3.

7,62 mm DTM, czołgowy ręczny karabin maszynowy


Muzeum Wojska Polskiego.
Copyright Siudalski, Stefan Jerzy
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (3) -
7,62 mm DTM, czołgowy ręczny karabin maszynowy 4.

7,62 mm DTM, czołgowy ręczny karabin maszynowy


Muzeum im. Orła Białego, Skarżysko-Kamienna.
Copyright Prajzner, Jerzy
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (4) -
7,62 mm DPM, ręczny karabin maszynowy 5.

7,62 mm DPM, ręczny karabin maszynowyBrak informacji o autorze. Maksymowicz Roman: Ręczny karabin maszynowy DP. Typy broni i uzbrojenia 11. Warszawa 1971.
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (5) -
7,62 mm RP-46, ręczny karabin maszynowy 6.

7,62 mm RP-46, ręczny karabin maszynowyBrak informacji o autorze. Maksymowicz Roman: Ręczny karabin maszynowy DP. Typy broni i uzbrojenia 11. Warszawa 1971.
- zobacz w powiększeniu i komentuj w galerii (6) -

© 1998-2022, Jurek
Strona może używać informacji przechowywanych w pikach cookies w celach identyfikacji sesji użytkownika, analizy statystycznej oraz przechowywania informacji o logowaniu i korzystaniu z zastrzeżonych zasobów. Pliki cookies mogą stosować zewnętrzne systemy rekamowe zamieszczone na stronie. Rodzaj informacji przechowywanych w tych plikach możliwy jest do analizy przez ich podgląd w przeglądarce internetowej. Jeżeli zasady funkcjonowania pików tego typu może narazić Twoją prywatność możesz wyłączyć zapisywanie tych plików na dysku w ustawieniach przeglądarki, użyć dodatkowych programów i skryptów blokujących te pliki lub zrezygnować z korzystania z tego serwisu. Sposób podglądu, edycji i usuwania cookies zależny jest od rodzaju przeglądarki - zapoznaj się z funkcjonowaniem tych opcji lub poproś o pomoc twórcę programu.